OTVORENÁ KRAJINA ALEBO NEDOBYTNÁ PEVNOSŤ


Inštitút pre verejné otázky vydal v spolupráci s Heinrich Böll Stiftung knihu s názvom Otvorená krajina alebo nedobytná pevnosť – Slovensko, migranti a utečenci.

Cieľom publikácie je informovať o aktuálnej situácií migrantov na Slovensku poukazovaním na dáta a fakty, podnecovať vecnú diskusiu o otázkach migrácie a azylu na úrovni našich podmienok aj členských štátov EU.

http://www.ivo.sk/buxus/docs//publikacie/subory/Otvorena_krajina_alebo_nedobytna_pevnost_Slovensko_migranti_a_utecenci.pdf