PREČO JE DÔLEŽITÉ OVEROVANIE FAKTOV (fact checking)