O NÁS

Neutekaj.sk vznikol, aby ponúkol priestor na prepájanie a poskytovanie informácií pre odborníkov a mimovládne organizácie a iniciatívy, ktoré sa nejakým spôsobom venujú problematike integrácií utečencov a migrantov na Slovensku.  

CIELE

Možno tak netradične začnem s vymedzením toho, čo mojím cieľom nie je. Mojím cieľom NIE JE vyriešiť geopolitickú situáciu vo svete, ale zamerať sa konkrétne na Slovensko a skúmať, aká je skutočná situácia utečencov a ľudí s udelenou medzinárodnou ochranou u nás. Na základe informácií od odborníkov a pracovníkov z mimovládnych organizácií a iniciatív, by som sa chcela aspoň pokúsiť vytvoriť komplexný obraz práce s týmito ľuďmi v našich podmienkach.

Hlavným cieľom neutekaj.sk je informovať a podnecovať konštruktívny dialóg medzi verejnosťou, odborníkmi a organizáciami pracujúcimi s utečencami a ľuďmi, ktorým bola poskytnutá medzinárodná ochrana na Slovensku (azyl alebo doplnková ochrana), na základe poskytovania relevantných informácií z priamych skúseností z praxe.

Vytvorením neutekaj.sk by som chcela bojovať proti predsudkom a výrokom vzbudzujúcich strach, šíriacich sa v médiách často odkazovaním na neoverené informácie alebo čiastočné polopravdy. Mojím cieľom je zistiť, nakoľko je tento strach relevantný v našich podmienkach na Slovensku, poukázaním na fakty z reálnej skúsenosti ľudí pracujúcich v tejto oblasti.

VÍZIA

Moja vízia je vytvoriť jednu platformu, ktorá by prepájala organizácie a iniciatívy pracujúce s utečencami a ľuďmi s udelenou medzinárodnou ochranou na území Slovenska. Najväčšiu pridanú hodnotu vidím v tom, že by sa takto vytváral komplexný a navzájom sa doplňujúci obraz práce na Slovensku s touto cieľovou skupinou.

PREČO SOM VYTVORILA NEUTEKAJ.SK?

Volám sa Hana Paulovičová a možno hneď na úvod by som ozrejmila, že za mojou motiváciou vytvoriť neutekaj.sk sa rozhodne neskrýva primárna finančná pomoc organizáciám pracujúcich s migrantami a ľuďmi s udelenou medzinárodnou ochranou na Slovensku. Tento portál som vytvorila preto, lebo ma jednoducho zaujímalo, aká je skutočná situácia na Slovensku, ako prebieha proces azylového konania a následná integrácia a či sú všetci títo ľudia pre nás naozaj takou hrozbou, ako nás informujú v televízií.

Moje skúsenosti v tejto oblasti nie sú natoľko veľké, aby som sa mohla považovať za odborníčku. V roku 2012 som sa zúčastnila projetu "The Next Door Family", ktorý organizovala IOM, v januári 2016 som bola ako dobrovoľníčka v tranzitnom centre Slavonski Brod a od decembra 2016 do augusta 2017 som pracovala v integračnom projekte v Bratislave. Stále sa však mám čo učiť, a práve preto, že ma situácia v tejto oblasti zaujíma, oslovila som ľudí s dlhšími a väčšími skúsenosťami, ako mám ja.

V období tzv. „utečeneckej krízy“ som mala pocit, že sa do pozície odborníka na túto tému stavalo veľa ľudí s (aspoň pre mňa) nie príliš dostačujúcim právom na takýto status a tak mi hlasy skutočných odborníkov v celom tom šume zanikli. Je pochopiteľné, že sa o túto tému každý zaujímal, veď sa to priamo aj nepriamo dotýka naozaj všetkých. To, čo mi však vadilo a doslova ma vyprovokovalo vytvoriť tento portál, bol spôsob preberania informácií na základe akejkoľvek absencie ich overenia, čo následne spôsobuje vytváranie vyhrotených, rasistických a xenofóbnych  postojov.

To, že sa niečoho bojíme je prirodzené. Avšak nakoľko sme aj bytosti rozumné, mali by sme vedieť využiť svoj rozum a nenechať sa paralizovať rôznymi apelmi na pudový strach. Šíriť len zlé myšlienky nikdy neprinesie nič dobré. Netreba sa báť vyjsť zo svojej komfortnej zóny. Uvedomujem si, že je to náročné a oveľa pohodlnejšie je zotrvať v bezpečnej zóne pasívneho prijímania informácií a všetkých ľudí, ktorí nám do našej spoločnosti nejako nezapadajú, odsúdiť. Tak sa však potom tvorí spoločnosť, kde môžeme povedať, že existuje namiesto prezumpcie neviny, skôr prezumpcia viny. Najskôr človeka odsúdime, a až keď sa ukáže, že je to vlastne úplne obyčajný človek so svojimi problémami, dokážeme ho (aj to nie vždy) akceptovať a rešpektovať. Desí ma žiť v takejto spoločnosti, pretože s rešpektom by sme mali pristupovať ku každej osobe, bez ohľadu na akúkoľvek odlišnosť. 

Východisko vidím len v jednom – v záujme. Zaujímať sa a neprijímať každú informáciu len ako fakt. Preto som vytvorila priestor pre vyjadrenia odborníkov, ktoré by sme mali vziať do úvahy pri vytváraní si názoru na hociktorého cudzinca, migranta, utečenca či azylanta na Slovensku.