Mareena – „brunch“ v nedeľu

Novovzniknuté komunitné centrum Mareena, ktoré vzniklo z iniciatívy KtoPomôže? začína otvárať svoje brány na Lazaretskej ulici v Bratislave. Cieľom tohto združenia je prepájať miestnych obyvateľov a cudzincov žijúcich na Slovensku, ponúkať priestor pre voľnočasové aktivity, podujatia a workshopy so zameraním na vytváranie vzájomných hlbších vzťahov.

V neďeľu 2.7.2017 v priestoroch Mareeny konala predpremiéra „nedeľného brunchu“, kde mal každý účastník možnosť ochutnať výborné špeciality, pochádzajúce z domácich kuchynských dieľní cudzincov žijúcich na Slovensku. Okrem výborného jedla sme mali možnosť stretnúť sa s mnohými zaujímavými ľuďmi a nadviazať nové kontakty.

Dúfam, že nastavená latka v podobe príjemnej atmosféry sa podarí udržať a komunitné centrum Mareena prinesie ešte veľa podnetných podujatí.

Veď taký rozhovor nad dobrým jedlom nikdy nemôže byť zlý. 🙂