Mareena – „brunch“ v nedeľu

Novovzniknuté komunitné centrum Mareena, ktoré vzniklo z iniciatívy KtoPomôže? začína otvárať svoje brány na Lazaretskej ulici v Bratislave. Cieľom tohto združenia je prepájať miestnych obyvateľov a cudzincov žijúcich na Slovensku, ponúkať priestor pre voľnočasové aktivity, podujatia a workshopy so zameraním na vytváranie vzájomných hlbších vzťahov. V neďeľu 2.7.2017 v priestoroch Mareeny konala predpremiéra „nedeľného brunchu“, kde mal každý účastník možnosť ochutnať výborné […]